Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.05-0001-C0001
Номер на проект: РД01/997/12.11.2008
Наименование: Техническа помощ - МТСП
Бенефициент: Министерство на труда и социалната политика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.12.2008
Начална дата: 12.11.2008
Дата на приключване: 12.03.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Техническа помощ по реда на ПМС 175/24.07.2007 г.
Дейности: Техническа помощ по реда на ПМС 175/24.07.2007 Техническа помощ по реда на ПМС 175/24.07.2007
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 214 337 BGN
Общ бюджет: 1 301 760 BGN
БФП: 1 301 760 BGN
Общо изплатени средства: 1 301 760 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 301 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 014 480 BGN
2010 287 281 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 301 760 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 106 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 862 308 BGN
2010 244 189 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 106 496 BGN
В т.ч. Национално финансиране 195 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 152 172 BGN
2010 43 092 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
195 264 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани средства по ОП „РЧР”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз