Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0035-C0001
Номер на проект: ТА-2009-VO-35
Наименование: Обучение на вътрешните одитори по актуални проблеми от вътрешния одит чрез участие в курсове организирани от Института на Вътрешните одитори в България
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 14.09.2009
Начална дата: 14.09.2009
Дата на приключване: 28.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обучение на одитори от дирекция "Вътрешен одит" в 6 обучителни курса, организирани от Института на Вътрешните одитори в България
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 140 BGN
Общ бюджет: 12 140 BGN
БФП: 12 140 BGN
Общо изплатени средства: 12 140 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 140 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 140 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 140 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 319 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 319 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 821 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 821 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз