Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0350-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „В света на познанието, фантазията и творчеството”
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 20.10.2009
Дата на приключване: 30.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за личностно и социално развитие на деца и младежи в училищна възраст, чрез допълване на образователния процес с извънкласни и извънучилищни форми
Дейности: 1. Подготовка на дейност 1 Стартиране на проекта
1.1 Изпълнение на дейност 1 Стартиране на проекта
2. Подготовка на дейност 2 Обучение в направление „Художествено творчество”- клуб «Багри», музикално-танцов клуб и клуб ”Млад творец”
2.2 Изпълнение на дейност 2 Обучение в направление „Художествено творчество”- клуб «Багри», музикално-танцов клуб и клуб «Млад творец”
3. Подготовка на дейност 3 Обучение в научно-изследователско направление „Познание и фантазия”- Клуб „Докосване до миналото”, „Гражданско образование” , „Природолюбител”, „В света на физиката и технологиите”, „Звездни врати”
3.3 Изпълнение на дейност 3 Обучение в научно-изследователско направление „Познание и фантазия”- Клуб „Докосване до миналото”, „Гражданско образование”, „Природолюбител”, „В света на физиката и технологиите”, „Звездни врати”
4. Подготовка на дейност 4 Обучение в направление „Спорт и туризъм” - Клуб за млади екскурзоводи; Клуб по волейбол; Клуб по тенис на корт; Клуб по шахмат
4.4 Изпълнение на дейност 4 Обучение в направление „Спорт и туризъм” - Клуб за млади екскурзоводи; Клуб по волейбол; Клуб по тенис на корт; Клуб по шахмат
5.* Подготовка на дейност 5 Весели ваканции 5.1. Еднодневна наблюдателна експедиция до с. Стрелково -м. Юли 2009 г.; 5.2. Коледен бал с маски 5.3. Петдневна тематична екскурзия по Стара планина 5.4. Тридневна тематична екскурзия „Наследството н
6.Подготовка на дейност 6 Заключетелен шоу-спектакъл
6. Изпълнение на дейност 6 Заключетелен шоу-спектакъл
7. * Подготовка на дейност 7 Изработване на информационни материали
7.7 *Изпълнение на дейност 7 Изработване на информационни материали
5.5.*Подготовка на дейност 5 Весели ваканции 5.1; 5.2.; 5.3.; 5.4.; 5.5.; 5.6.; 5.7.; 5.8.; 5.9..
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 045 BGN
Общ бюджет: 178 807 BGN
БФП: 178 807 BGN
Общо изплатени средства: 178 382 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 178 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 122 208 BGN
2011 56 174 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
178 382 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 151 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 103 877 BGN
2011 47 748 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
151 625 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 331 BGN
2011 8 426 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 757 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз