Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0909-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: С грижа за децата
Бенефициент: ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" ГР.БЛАГОЕВГРАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 13.10.2009
Дата на приключване: 13.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: дейност 1 Организиране и развитие на клуб „Млади художници”
дейност 2. Развитие на клуб ”Класическа китара” и провеждане на вечери на класическата китара
дейност 3. Създаване на клуб „За младите артисти”
дейност 4. Създаване и прилагане на модел за единен спортен клуб „Да бъдем активни” и спортен форум
дейност 5. „Заедно можем много”
Дейност 6. "Клуб на малкия лидер"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 371 BGN
Общ бюджет: 45 825 BGN
БФП: 45 825 BGN
Общо изплатени средства: 45 822 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 213 BGN
2011 9 609 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 822 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 781 BGN
2011 8 167 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 949 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 432 BGN
2011 1 441 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 873 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз