Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-1184-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Общинска ученическа спортна олимпиада”
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 21.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Да покажем на децата и учениците, че да спортуваш е не само здравословно и полезно, но е много интересно и забавно когато е в училище, където децата се чувстват спокойни и защитени извън дома си. Спортните занимания са най-близки до естественото състояние на децата като ходене, бягане, скачане, каране на велосипед. Заниманието със спорт в училище е игра за всички, а не за постигане на високо спортно майсторство за отделни ученици.
Дейности: 1.сформиране на екип и управление на проекта
2.разработване на информационна кампания по проекта, разясняваща целта на общинската олимпиада
3.сформиране на училищни отбори за участие в олимпиада
4.Подготовка на дейност 4 (провеждане на ученическа спортна олимпиада)
4.Изпълнение на дейност 4 (провеждане на ученическа спортна олимпиада)
5. Подготовка на дейност 5 (провеждане на система на спортни занимания в извън учебно време в групите по спорт от квалифициран специалист)
5.Изпълнение на дейност 5 (провеждане на система на спортни занимания в извън учебно време в групите по спорт от квалифициран специалист)
6.Подготовка на дейност 6 (приключване на проекта и отчитане на резултатите от неговото съществуване)
6.Изпълнение на дейност 6 (приключване на проекта и отчитане на резултатите от неговото съществуване)
Партньори
Партньори:
СУ „В. Левски”
Изпълнители:
"ТЕКСИКОМ" ООД
"ПЕРУН ККБ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 331 314 BGN
Общ бюджет: 277 979 BGN
БФП: 277 979 BGN
Общо изплатени средства: 277 934 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 277 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 66 262 BGN
2011 211 672 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
277 934 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 236 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 56 323 BGN
2011 179 922 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
236 244 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 939 BGN
2011 31 751 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 690 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз