Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0672-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Национална школа по физика гр.Казанлък
Бенефициент: ФОНДАЦИЯ "ТЕО" - Казанлък
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 22.10.2009
Дата на приключване: 29.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Назначаване на екип по проекта
2. Организиране и провеждане на ежеседмични школи по физика
3. Провежане на олимпиади за текущо класиране на участниците в школата
4. Организиране и провеждане на празник „Млади приятели на астрономията”
5. Организиране и провеждане на лятна лагер-школа в с. Оряховица
6. Организиране на лятна лагер-школа в м. "Паниците"
7. Закриване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 827 BGN
Общ бюджет: 94 645 BGN
БФП: 94 645 BGN
Общо изплатени средства: 94 642 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 645 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 365 BGN
2011 72 277 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 642 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 010 BGN
2011 61 435 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 446 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 355 BGN
2011 10 842 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 196 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз