Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0437-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Желано училище
Бенефициент: Община Борино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 05.10.2009
Дата на приключване: 05.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Борино
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Работна среща за приемане на план за уточняване на модулите и детайлите от дейността на клубовете и групите
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Създаване на вокални и художествени групи за автентичен фолклор. Организиране на фестивал “Борино през вековете и сега” по случай 24 май – празника на славянската писменост и култура
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Създаване и обучение в клубове по тематични занимания на деца и ученици: кръжок „Събиране и изучаване на родопски песни”; клуб “Краезнание, околна среда и устойчиво развитие на родопския край”
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Организиране на спортни клубове и мероприятия за децата и учениците от целевата група: спортен клуб по футбол; спортен клуб по волейбол; спортен клуб по тенис на маса; Спортен пролетен турнир "Футболът срещу агресията"; Турнир “Тенис и волеймания” посветен на деня на детето 01.06.2010
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Организиране на летен лагер
Подготовка и изпълнение на дейност 6* Провеждане на час „Законът и ние” в 3-те училища с участие на представители на различните служби на МВР - КАТ, ПОЛИЦИЯ, СОД и др. с цел запознаване на последиците от агресията и формиране на поведение насочено против агресията
Подготовка и изпълнение на дейност 7 Провеждане на заключителна кръгла маса
Подготовка и изпълнение на дейност 8 Издаване на информационни и рекламни материали за изпълнението и постигнатите резултати от проекта
Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 305 BGN
Общ бюджет: 60 882 BGN
БФП: 60 882 BGN
Общо изплатени средства: 60 882 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 882 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 711 BGN
2011 30 171 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 882 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 104 BGN
2011 25 646 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 750 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 607 BGN
2011 4 526 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 132 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз