Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0748-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "ДЕЦА НА ЛОМ - ТВОРЯТ И МЕЧТАЯТ"
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 12.10.2009
Дата на приключване: 12.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка на Дейност 1. Сформиране на екип. Управление и мониторинг на проекта. Изпълнение на Дейност 1. Сформиране на екип. Управление и мониторинг на проекта.
Подготовка на Дейност 2. Закупуване на необходимото оборудване
Изпълнение на Дейност 2. Закупуване на необходимото оборудване
Подготовка на Дейност 3. Организиране на дейности за развитие на умения в областите на изкуството, спорта, науката, здравното образование и гражданското общество.
Изпълнение на Дейност 3. Организиране на дейности за развитие на умения в областите на изкуството, спорта, науката, здравното образование и гражданското общество.
Подготовка на Дейност 4. Организиране на свободното време през ваканции и време за отдих - лагери и изнесени обучения.
Изпълнение на Дейност 4. Организиране на свободното време през ваканции и време за отдих - лагери и изнесени обучения.
Подготовка на Дейност 5. Организиране на между училищни и общински състезания и конкурси.
Изпълнение на Дейност 5. Организиране на между училищни и общински състезания и конкурси.
Подготовка на Дейност 6. Организиране участието на ученици от клубните дейности в национални изяви и фестивали.
Изпълнение на Дейност 6. Организиране участието на ученици от клубните дейности в национални изяви и фестивали.
Подготовка на Дейност 7. Изграждане на интернет сайт на проекта
Изпълнение на Дейност 7. Изграждане на интернет сайт на проекта
Подготовка на Дейност 8. Ритуализация на училищният живот
Изпълнение на Дейност 8. Ритуализация на училищният живот
Подготовка на Дейност 9. Публичност и медийна кампания Изпълнение на Дейност 9. Публичност и медийна кампания
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 290 196 BGN
Общ бюджет: 270 108 BGN
БФП: 270 108 BGN
Общо изплатени средства: 270 064 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 270 108 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 232 111 BGN
2011 37 952 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
270 064 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 229 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 197 295 BGN
2011 32 260 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
229 554 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 817 BGN
2011 5 693 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 510 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз