Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-1151-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на мрежа от училищни клубове за финансови игри
Бенефициент: 106 ОУ "ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК" СОФИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 12.10.2009
Дата на приключване: 12.09.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Изпълнение на Дейност 1 Подготовка за реализация на проекта
Изпълнение на Дейност 2 Подготовка на помещения
Подготовка на Дейност 3 Обучение на клубни екипи.
Изпълнение на Дейност 3* Обучение на клубни екипи
Подготовка на Дейност4 Ритуализация на училищните клубове
Изпълнение на Дейност 4 Ритуализация на училищните клубове
Подготовка на Дейност 5 Изграждане на уеб страници на мрежа и училищните клубове
Изпълнение на Дейност 5 Изграждане на уеб страници на мрежа и училищните клубове
Подготовка на Дейност 6 Провеждане клубни занимателни и състезателни игри, междуклубни състезания и онлайн състезания с тестове и казуси в мрежата
Изпълнение на Дейност 6 Провеждане клубни занимателни и състезателни игри, междуклубни състезания и онлайн състезания с тестове и казуси в мрежата.
Подготовка на Дейност 7 Провеждане на „Фестивал на училищните клубове за финансови игри”
Изпълнение на Дейност 7 Провеждане на „Фестивал на училищните клубове за финансови игри
Подготовка на Дейност 8 Информиране и публичност.
Изпълнение на Дейност 8 Информиране и публичност
Подготовка на Дейност 9 Отчетност
Изпълнение на Дейност 9 Отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 93 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз