Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-1124-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Извънкласните дейности, начин да осмислим свободното време на децата ни и развием техните интереси и способности ”
Бенефициент: Община Кнежа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 12.10.2009
Дата на приключване: 12.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Кнежа
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Сформиране на екип по проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Разкриване и дейност на ученическа спортна школа /футбол и волейбол/
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Разкриване и дейност на школа по изкуства /включваща група по народни танци и група по изобразително и приложно изкуство/
Подготовкаи изпълнение на дейност 4 Разкриване и дейност на ученическа школа за личностно развитие /кръжоци по фотография, шахмат и религия/
Изпълнение на дейност 5* Публичност и визуализация
Изпълнение на дейност 6* Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 740 BGN
Общ бюджет: 52 382 BGN
БФП: 52 382 BGN
Общо изплатени средства: 52 364 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 382 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 48 896 BGN
2011 3 468 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 364 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 524 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 41 562 BGN
2011 2 948 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 509 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 334 BGN
2011 520 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 855 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз