Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0945-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: В училище всеки е личност
Бенефициент: СОУ "БРАТЯ ПЕТЪР И ИВАН КАНАЗИРЕВИ" ГР. РАЗЛОГ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 09.10.2009
Дата на приключване: 09.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Разлог
Описание
Описание на проекта: Да се създадат равни условия за развитие потенциала на всяко дете, осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие. - Да се засили възпитателният и образователният ефект на обучение чрез многообразни извънкласни форми, противодействащи на агресията и ранното отпадане на учениците. - Да се разнообрази училищният живот чрез създаване на динамично младежко пространство, в което всяко дете да развие личните си умения и компетенции, осъзнавайки себе си като личност. - Учениците да осъзнаят себе си като равни по права и достойнство, но и специфично различни
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта
Дейност 2* Ученически клуб за Екотуризъм
Дейност 3* Клуб „Искам да бъда журналист
Дейност 4* Клуб „Млад спортист"
Дейност 5* Клуб „Млад астроном"
Партньори
Партньори:
Община Разлог
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 770 BGN
Общ бюджет: 66 375 BGN
БФП: 66 375 BGN
Общо изплатени средства: 66 358 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 171 BGN
2011 32 187 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 358 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 046 BGN
2011 27 359 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 404 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 126 BGN
2011 4 828 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 954 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз