Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0892-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Училището днес: модерна работилница за млади таланти
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ" - Добрич
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 13.10.2009
Дата на приключване: 13.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: • Да се създадат възможности за по-добро, физическо, интелектуално и личностно развитие на учениците и подобряване на социалните им умения; • Да се обогатят и осъвременят извънучилищните дейности и да се насърчат възможностите за изява на младите хора, откриване на даровити хора и развитие на талантите
Дейности: 1.Управление и информиране
2.Организиране на дейностите на отделните клубове
3.Стартиране на дейностите в отделните клубове
4.Организиране на междуучилищни събития и демонстрационни събития
5.Мониторинг и мултиплициране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 318 024 BGN
Общ бюджет: 301 258 BGN
БФП: 301 258 BGN
Общо изплатени средства: 300 033 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 301 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 76 391 BGN
2011 0 BGN
2012 223 642 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
300 033 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 256 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 64 932 BGN
2011 0 BGN
2012 190 096 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
255 028 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 459 BGN
2011 0 BGN
2012 33 546 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 005 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз