Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0854-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Личностното развитие – път към успешната социална интеграция и професионална реализация
Бенефициент: Сдружение на младите психолози в България - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 20.10.2009
Дата на приключване: 20.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: 1. Създаване на условия за развитие на личностния потенциал на учениците; 2. Подобряване на социалната интеграция и адаптация на учениците; 3. Превенция на отпадането от образователната система и проявите на агресия.
Дейности: Дейност 1: Организиране, управление и отчитане на проекта
Дейност 2: Информационна кампания
Дейност 3: Подбор на човешки ресурси и сключване на договори с тях
Дейност 4: Разкриване на център за развитие на личността и професионална реализация
Дейност 5: Дейности по превенция
Дейност 6: Разкриване на мултифункционални кабинети
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 322 912 BGN
Общ бюджет: 312 747 BGN
БФП: 312 747 BGN
Общо изплатени средства: 312 747 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 312 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 254 667 BGN
2011 59 794 BGN
2012 - 1 714 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
312 747 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 265 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 216 467 BGN
2011 50 825 BGN
2012 - 1 457 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
265 835 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 200 BGN
2011 8 969 BGN
2012 - 257 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 912 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз