Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0698-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Училището – начин на живот”
Бенефициент: СНЦ "ТЕНИС КЛУБ СБС" СОФИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 31.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Чрез изпълнение на дейностите по проекта да се създадат предпоставки за хармонично физическо и личностно израстване на всяко дете и да се разкрият възможности за развитие на дарбите на децата с оглед на тяхното изграждане като пълноценни и социално отговорни личности
Дейности: Дейност 1 – Подготовка за стартиране на проекта и разпределение на задачите
Дейност 2 – Сформиране на спортните клубове
Дейност 3 – Пресконференция за представяне на проекта
Дейност 3.1 – Пресконференция за представяне на проекта
Дейност 4 – Провеждане на спортен полуден под надслов „Здрав дух в здраво тяло”
Дейност 4.1 – Провеждане на спортен полуден под надслов „Здрав дух в здраво тяло”
Дейност 5 – Създаване на интернет страница на проекта и редовното й актуализиране
Дейност 6 – Стартиране и функциониране на спортните клубове
Дейност 6.1 – Стартиране и функциониране на спортните клубове
Дейност 7 – Организиране на междуучилищни спортни състезания
Дейност 7.1 – Организиране на междуучилищни спортни състезания
Дейност 8 – Организиране на форум-дискусия на тема „Спорт, а не насилие”
Дейност 8.1. – Организиране на форум-дискусия на тема „Спорт, а не насилие”
Дейност 9 – Организиране на летен лагер за спортни клубове
Дейност 9.1. – Организиране на летен лагер за спортни клубове
Дейност 10 - Провеждане на кръгла маса за отчитане на резултатите от проекта
Дейност 10.1. - Провеждане на кръгла маса за отчитане на резултатите от проекта
Дейност 11 - Подготовка на финален отчет и обобщаване на резултатите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 264 875 BGN
Общ бюджет: 232 631 BGN
БФП: 232 631 BGN
Общо изплатени средства: 232 630 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 232 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 66 291 BGN
2011 166 338 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
232 630 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 197 737 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 56 348 BGN
2011 141 388 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
197 735 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 895 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 944 BGN
2011 24 951 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 894 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз