Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0802-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ПОКОРИТЕЛИ НА МОРЕТО - ЕПИЗОД 1 - РОЗАТА НА ВЕТРОВЕТЕ”
Бенефициент: Сдружение "Бизнес Агенция"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 13.10.2009
Дата на приключване: 13.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Мениджмънт и контрол на изпълнението на проекта и планиране на действия за публичност, устойчивост и мултиплициране на резултатите
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Мотивация и привличане на 1000 деца за промяна на начин на живот и оползотворяване на свободното време
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Мотивация и ангажиране на родителите и на 1000 деца за подкрепа на дългосрочни действия за популяризирането на здравословния начин на живот съвместно с учителските колективи в 4 училища
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Организиране на мероприятия за популяризирането на ветроходните спортове като средство за повишаване на привлекателността на здравословния начин на живот и противоборство с вредното влияние на алкохола наркотиците сред младежите
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Разработване и обсъждане на програма за въвеждане на ветроходството като СИП в средните училища от крайморските градове
Подготовка и изпълнение на дейност 6 Организиране и провеждане на учебно-тренировъчни занимания със 100 деца да практикуват един от водните спортове ветроходство, гребане, кану каяк, водолазно дело, уиндсърфинг
Подготовка и изпълнение на дейност 7 Организиране и провеждане на 2 спортни празника на водните спортове във Варна и Бургас – “Покорители на морето” и по една регата в двата града - “Розата на ветровете”)
Подготовка и изпълнение на дейност 8 Организиране и провеждане на 2 състезания «Спасители на морето» в Бургас и Варна, финално състезание във Варна между финалистите от градовете и Коледна среща с концерт на младежки групи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 263 990 BGN
Общ бюджет: 247 481 BGN
БФП: 247 481 BGN
Общо изплатени средства: 247 481 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 247 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 202 BGN
2011 211 023 BGN
2012 - 2 745 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
247 481 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 210 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 322 BGN
2011 179 370 BGN
2012 - 2 333 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
210 359 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 880 BGN
2011 31 653 BGN
2012 - 412 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 122 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз