Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0002-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разширяване дейността на „Енергоремонт- Бобов дол” АД чрез модернизация на технологичните процеси и оборудване"
Бенефициент: ''Енергоремонт - Бобов Дол'' АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 05.11.2009
Дата на приключване: 05.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Бобов дол
Описание
Описание на проекта: "Разширяване дейността на „Енергоремонт- Бобов дол” АД чрез модернизация на технологичните процеси и оборудване"
Дейности: Закупуване на ДМА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 435 000 BGN
Общ бюджет: 1 303 144 BGN
БФП: 650 348 BGN
Общо изплатени средства: 650 348 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 650 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 144 446 BGN
2011 505 902 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
650 348 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 552 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 122 779 BGN
2011 430 017 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
552 796 BGN
В т.ч. Национално финансиране 97 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 667 BGN
2011 75 885 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 552 BGN
Финансиране от бенефициента 1 440 400 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз