Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0038-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Инсталация за термично унищожаване на боеприпаси”
Бенефициент: ДУНАРИТ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 05.11.2009
Дата на приключване: 05.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: „Инсталация за термично унищожаване на боеприпаси”
Дейности: Закупуване на ДМА и ДНА
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Sonutec Gmbh
"Инсес" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 580 547 BGN
Общ бюджет: 2 929 980 BGN
БФП: 1 464 990 BGN
Общо изплатени средства: 1 464 990 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 464 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 264 438 BGN
2011 200 552 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 464 990 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 245 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 074 772 BGN
2011 170 469 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 245 242 BGN
В т.ч. Национално финансиране 219 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 189 666 BGN
2011 30 083 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
219 749 BGN
Финансиране от бенефициента 1 580 547 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз