Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0173-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "АЗ ГОВОРЯ С ТЕБ"
Бенефициент: "Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности"- Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 12.10.2009
Дата на приключване: 12.10.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 3.1.1
Дейност 3.1.2
Дейност 3.1.3
Дейност 3.1.4
Дейност 3.1.5
Дейност 3.2.1
Дейност 3.2.2*
Дейност 3.3.1
Дейност 3.3.2
Дейност 3.3.3
Дейност 3.4.1
Дейност 3.4.2
Дейност 3.4.3*
Дейност 3.4.4
Дейност 3.4.5
Дейност 3.4.6
Дейност 3.4.7*
Дейност 3.4.8
Дейност 3.4.9
Дейност 3.4.10
Дейност 3.4.11
Дейност 3.4.12
Дейност 3.5.1
Дейност 3.5.2
Дейност 3.5.3
Дейност 3.5.4
Дейност 3.5.5
Дейност 3.5.6
Дейност 3.5.7
Дейност 3.5.8
Дейност 3.5.9*
Дейност 3.6.1
Дейност 3.6.2
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 30 206 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз