Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0477-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Междуучилищен шампионат по картинг и школа за безопасност на движението"
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел Спортен клуб "Делта Мотор Спорт" - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 05.10.2009
Дата на приключване: 30.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за развитие потенциала на всяко дете, за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие.
Дейности: 1.1 Подготовка изпълнението на проекта.
2.Подготовка на дейност 2
3.Подготовка на дейност 3
3.1Обучение по безопасност на движението
4.Подготовка на дейност 4
4.1Квалификации за Междуучилищен шампионат по картинг
5.Подготовка на дейност 5
5.1Провеждане на Междуучилищен шампионат по картинг
6.Подготовка на дейност 6
6.1Дейност по мониторинг и отчет
7.Подготовка на дейност 7
7.1Информация и публичност
1. Подготовка на дейност 1
2.1 Въвеждащ курс по картинг спорт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 308 198 BGN
Общ бюджет: 300 676 BGN
БФП: 300 676 BGN
Общо изплатени средства: 300 674 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 300 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 73 005 BGN
2011 104 413 BGN
2012 123 256 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
300 674 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 255 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 62 054 BGN
2011 88 751 BGN
2012 104 768 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
255 573 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 101 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 951 BGN
2011 15 662 BGN
2012 18 488 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 101 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз