Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0348-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „МОГА – младежки, общински и граждански активности”
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 18.09.2009
Дата на приключване: 18.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Изпълнение на Дейност 1.1. Регламентиране работата на Общински клуб „МОГА”
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.2 Публичност и визуализация
Изпълнение на Дейност 1.3. Провеждане на тръжни процедури
Изпълнение на Дейност 1.4. Мониторинг и отчитане
Изпълнение на Дейност 1.5. Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.1 Провеждане на здравни беседи
Подготовка и изпълнение на Дейност 2.2* Провеждане на тренинг и последващи интерактивни обучения „Връстници обучават връстници”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3.1*отпаднала Изграждане на стена за „скално катерене”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3.2* „Занаяти и традиции”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3.3.* X3M” /Екстрийм/
Подготовка и изпълнение на Дейност 4.1. Провеждане на анкета
Подготовка и изпълнение на Дейност 4.2. Провеждане на заключителни събития
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 291 301 BGN
Общ бюджет: 280 047 BGN
БФП: 280 047 BGN
Общо изплатени средства: 279 929 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 280 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 58 260 BGN
2011 138 556 BGN
2012 83 113 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
279 929 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 238 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 49 521 BGN
2011 117 773 BGN
2012 70 646 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
237 940 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 739 BGN
2011 20 783 BGN
2012 12 467 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 989 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз