Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0961-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: МЛАДИ ЛЕСОВЪДИ - ИЗГРАЖДАНЕТО НА МЛАДИЯ ЛЕСОВЪД ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ЛЮБОВТА КЪМ РОДНАТА ПРИРОДА"
Бенефициент: УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. ВЕЛИНГРАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 22.10.2009
Дата на приключване: 25.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип и огласяване на проекта
Дейност 2 Провеждане на месечни работни срещи на екипа, партньорите и представители на целевите групи, родители.
Дейност 3 Закупуване на карти на 100 те национални туристически обекта
Дейност 4* Сформиране и работа на клубове по интереси
Дейност 5 Закупуване на необходимите учебни помагала, материали и инструменти
Дейност 6* Организиране и осъществяване на екскурзии с учебна цел в 4 лъча
Дейност 7 Издаване на брошури за резултатите от проекта
Дейност 8 Изработване на кътове за представяне на работата на клубовете по интереси
Дейност 9 Организиране на ден за представяне на клубовете по интереси
Дейност 10 Оповестяване на резултатите от проекта и закриване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 210 BGN
Общ бюджет: 73 077 BGN
БФП: 73 077 BGN
Общо изплатени средства: 72 010 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 989 BGN
2011 13 369 BGN
2012 25 652 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 010 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 041 BGN
2011 11 363 BGN
2012 21 804 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 208 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 962 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 948 BGN
2011 2 005 BGN
2012 3 848 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 801 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз