Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0164-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "МЛАДЕЖКА ЗОНА - ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ СПОРТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ"
Бенефициент: Боксов клуб "Левски -Лучано" - гр. София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 18.09.2009
Дата на приключване: 18.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1 Подготовка
Дейност 2 Организиране и провеждане на обучение по бокс и кик-бокс
Дейност 3. Организиране и провеждане на обучение по тае-бо
Дейност 4 Организиране и провеждане на обучение по каланетика
Дейност 5 Организиране и провеждане на обучение по степ-аеробика
Дейност 6 Организиране и провеждане на обучение по плуване
Дейност 7 Провеждане на демонстрации
Дейност 8 Работна среща за оценка на резултатите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 367 809 BGN
Общ бюджет: 366 977 BGN
БФП: 366 269 BGN
Общо изплатени средства: 361 111 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 366 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 73 562 BGN
2011 287 647 BGN
2012 - 98 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
361 111 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 311 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 62 527 BGN
2011 244 500 BGN
2012 - 83 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
306 944 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 034 BGN
2011 43 147 BGN
2012 - 15 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 167 BGN
Финансиране от бенефициента 712 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз