Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0396-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "МОЕ УЧИЛИЩЕ - МОЙ ИЗБОР"
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 30.09.2009
Дата на приключване: 30.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Изграждане и развиване на практики, превръщащи училищата в малки градове и крайни квартали на град Велико Търново в място, което o развива творческия потенциал, o задоволява потребността от забавно-развлекателно реализиране на свободното време на децата, o позволява получаването на удоволствие от ученето, привлича и задържа младите хора в кварталното училище и градовете в непосредствена близост до гр. Велико Търново.
Дейности: Дейност 1 Естетизация и декорация на материалната база.
Дейност 2 Популяризиране на проекта.
Дейност 3 Сформиране на групи.
Дейност 4 Закупуване на материали.
Дейност 5 Провеждане на занятията.
Дейност 6 Текущ контрол.
Дейност 7 Организиране на зимен отдих.
Дейност 9 Организиране на посекение на представителна група деца в гр. Шумен
Дейност 10 Организиране на летен туризъм
Дейност 11 Организиране на фестивал-изложба и Кръгла маса
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 204 542 BGN
Общ бюджет: 168 035 BGN
БФП: 168 035 BGN
Общо изплатени средства: 165 982 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 168 035 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 83 834 BGN
2011 82 148 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
165 982 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 71 259 BGN
2011 69 826 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
141 085 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 575 BGN
2011 12 322 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 897 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз