Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0986-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ЗДРАВЕ ЗА ЩАСТИЕ” Мрежа от училищни клубове, утвърждаващи здраве
Бенефициент: Сдружение "Равновесие" - Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 12.10.2009
Дата на приключване: 30.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Структуриране на екипи за организация и управление на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2*
Подготовка на дейност 3 Сформиране и устойчиво развитие на клубове “Здраве за щастие”
Изпълнение на дейност 3 Сформиране и устойчиво развитие на клубове “Здраве за щастие”
Подготовка и изпълнение на дейност 4: Създаване и устойчово развитие на клубове по Екология и туризъм
Подготовка и изпълнение на дейност 5* Пролетно еко училище и лятна лагер школа
Подготовка и изпълнение на дейност 6 Информиране и публичност
Подготовка и изпълнение на дейност 7 Текущо наблюдение и отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 461 BGN
Общ бюджет: 58 022 BGN
БФП: 58 022 BGN
Общо изплатени средства: 58 021 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 016 BGN
2011 20 005 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 021 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 314 BGN
2011 17 004 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 318 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 702 BGN
2011 3 001 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 703 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз