Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0723-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: В училище с приятели
Бенефициент: АСОЦИАЦИЯ "ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЦА" - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 21.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1 Сформиране на работен екип и Комитет за наблюдение на проекта
Дейност 2 Провеждане на обучения
Подготовка на дейност 3, 4 и 5
Дейност 3 Организиране и провеждане на извънкласните извънучилищни дейности за деца от 1-до 4 клас
Дейност 4 Активност и гражданско участие за младите хора
Дейност 5* Работа с деца с трудности в поведението
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 228 228 BGN
Общ бюджет: 181 914 BGN
БФП: 181 914 BGN
Общо изплатени средства: 168 649 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 181 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 91 855 BGN
2012 76 794 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
168 649 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 154 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 78 077 BGN
2012 65 275 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 352 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 287 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 778 BGN
2012 11 519 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 297 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз