Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.02-0073-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.4-02/2008/003-02
Наименование: Подобряване на екологичната и рекреационна среда на град Пловдив
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 21.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Да се подобри качеството на физическата и жизнената градската среда в град Пловдив, да се подобрят предлаганите условия за отдих и възстановяване на зелени площи като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и създаване на нови възможности за социално – икономическо развитие.
Дейности: Организация и управление на проекта
Разработване на тръжна документация и провеждане на процедури, съгласно ЗОП
Изпълнение на строително-монтажни работи
Авторски и строителен надзор
Информация и Публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 427 862 BGN
Общ бюджет: 1 871 574 BGN
БФП: 1 865 913 BGN
Общо изплатени средства: 1 865 913 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 865 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 865 913 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 865 913 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 586 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 586 026 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 586 026 BGN
В т.ч. Национално финансиране 279 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 279 887 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
279 887 BGN
Финансиране от бенефициента 15 269 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони.
Индикатор 3 Създадени нови работни места: постоянни и временни
Индикатор 4 Квадратни метри затревени площи
Индикатор 5 Засадени дървета
Индикатор 6 Засадени храсти
Индикатор 7 Брой детски площадки
Индикатор 8 Квадратни метри изградени/рехабилитирани велоалеи
Индикатор 9 Изградена поливна система
Индикатор 10 Монтирана паркова мебел - пейки
Индикатор 11 Монтирана паркова мебел – беседки
Индикатор 12 Изградена сцена
Индикатор 13 Изградени арки
Индикатор 14 Изградена паркова ограда
Индикатор 15 Изграден шадраван
Индикатор 16 Реконструирана тоалетна
Индикатор 17 Изградена питейна фонтанка
Индикатор 18 Монтирани осветителни тела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз