Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.02-0003-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.4-02/2008/002-01
Наименование: „Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства, и доизграждане и реконструкция на пешеходни подлези на територията на райони „Подуяне”, „Оборище”, „Средец”, „Триадица”, „Сердика”, „Слатина”, „Витоша” на Столична община”
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 21.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение „Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства, и доизграждане и реконструкция на пешеходни подлези на територията на райони „Подуяне”, „Оборище”, „Средец”, „Триадица”, „Сердика”, „Слатина”, „Витоша” на Столична община” е свързан с реконструкция на съществуващи детски, спортни площадки и зони за отдих в шест Столични района, и доизграждане на два пешеходни подлеза. Всички проектни интервенции са свързани с повишаван
Дейности: Етап І: Дейност 1: Структуриране на екип за управление на проекта
Етап І: Дейност 2: Избор на консултант за подготовка на тръжните досиета
Етап І: Дейност 3: Подготовка на тръжни досиета и избор на изпълнители на проектните дейности
Етап ІІ: Дейност 3: Реконструкция на съществуващи детски площадки и площадки за отдих в Район „Слатина”
Етап ІІ: Дейност 8:Оказване на строителен надзор и инвеститорски контрол
Етап ІІІ: Дейност 1: Довършване на пешеходен подлез под бул. „България” при ж.к. „Бокар”
Етап ІІ: Дейност 5: Реконструкция на съществуващи междублокови пространства в Район „Триадица”
Етап ІІ: Дейност 6: Реконструкция на съществуващи междублокови пространства в Район „Подуяне”
Етап ІІ: Дейност 7: Монтиране на информационни табели на всички детски площадки
Етап ІІ: Дейност 9: Приемане на обектите
Етап ІІІ: Дейност 2: Довършване на пешеходен подлез „Изток” на кръстовище бул. „Ситняково” - бул. „Ботевградско шосе” към ж.п.Гара „Подуене”
Етап ІІІ: Дейност 3: Оказване на строителен надзор и инвеститорски контрол
Етап ІІІ: Дейност 4: Приемане на обектите
Етап ІV: Дейност 1: Визуализация и публичност на проекта дейността ще се изпълнява през м.1,9,12,20,23,24
Етап ІV: Дейност 2: Одит на проекта
Етап II: Дейност 1: Реконструкция на съществуващи детски площадки в Район „Оборище”
Етап II:Дейност 2: Реконструкция на съществуващи детски площадки в Район „Сердика”
Етап II:Дейност 4: Реконструкция на съществуващи междублокови пространства в Район „Средец”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 999 573 BGN
Общ бюджет: 4 496 247 BGN
БФП: 4 482 278 BGN
Общо изплатени средства: 4 482 278 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 482 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 091 389 BGN
2012 0 BGN
2013 2 390 889 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 482 278 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 809 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 777 681 BGN
2012 0 BGN
2013 2 032 256 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 809 937 BGN
В т.ч. Национално финансиране 672 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 313 708 BGN
2012 0 BGN
2013 358 633 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
672 342 BGN
Финансиране от бенефициента 23 419 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп.
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки
Индикатор 4 Създадени нови работни места: постоянни и временни
Индикатор 5 Брой квадратни метри направени облицовки в подлезите
Индикатор 6 Брой метри положени бордюри
Индикатор 7 Брой квадратни метри затревени площи
Индикатор 8 Брой монтирани паркови мебели, детски и спортни съоръжения
Индикатор 9 Външна платформа за лица с увреждания
Индикатор 10 Вертикален подемник за лица с увреждания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз