Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0021-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Училищна практика на ученици от ПГСТ „Пеньо Пенев” гр.Пловдив по нови технологии и техники в строителството
Бенефициент: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" - ПЛОВДИВ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 22.10.2009
Дата на приключване: 22.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на обучение и професионална подготовка на ученици в реални работни условия, в съответствие с потребностите на пазара на труда в град Пловдив с цел изграждане на икономика, основана на знанието.
Дейности: 1.Подготовка на дейност 1 1. Дейност по организация и подготовка
1.Изпълнение на дейност 1 1. Дейност по организация и подготовка
2.Подготовка на дейност 2 2. Дейност по информация и публичност
2.Изпълнение на дейност 2 2. Дейност по информация и публичност
3.Подготовка на дейност 3 3. Дейност по провеждане на практика в организацията-партньор
3.Изпълнение на дейност 3 3. Дейност по провеждане на практика в организацията-партньор
4.Подготовка на дейност 4 4. Дейност по обучение на учители по нови технологии и техники
4.Изпълнение на дейност 4 4. Дейност по обучение на учители по нови технологии и техники
5.Подготовка на дейност 5 5. Дейност по отчетност и контрол
5.Изпълнение на дейност 5 5. Дейност по отчетност и контрол
Партньори
Партньори:
„Сиенит” ООД, гр. Пловдив
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 986 BGN
Общ бюджет: 56 630 BGN
БФП: 56 630 BGN
Общо изплатени средства: 56 630 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 56 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 997 BGN
2011 44 633 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 630 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 198 BGN
2011 37 938 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 136 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 800 BGN
2011 6 695 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 495 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% ученици/ студенти, включени в: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз