Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0005-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Развитие на човешкия ресурс на пгсаг – монтана чрез професионална подготовка в реална работна среда за динамично съответствие на пазара на труда”
Бенефициент: Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия - Монтана
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 28.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда в Монтана за изграждане на икономика, основана на знанието.
Дейности: 1.Подготовка на дейност 1 Създаване на екип по проекта и текуща вътрешно-организационна дейност
1.Изпълнение на дейност 1 Създаване на екип по проекта и текуща вътрешно-организационна дейност.
2.Подготовка и изпълнение на дейност 2 Организация на информационна казпания, PR и дейност за визуализация .
2.1.Подготовка на дейност 2.1 Провеждане на начална пресконференция за промоциране на проектните дейности.
2.1.Изпълнение на дейност 2.1 Провеждане на начална пресконференция за промоциране на проектните дейности.
2.2.Подготовка на дейност 2.2 Подготовка и издаване на рекламни листовки по проекта
2.2.Изпълнение на дейност 2.2 Подготовка и издаване на рекламни листовки по проекта
2.3.Подготовка на дейност 2.3 Провеждане на заключителна пресконференция
2.3.Изпълнение на дейност 2.3 Провеждане на заключителна пресконференция
2.4.Подготовка на дейност 2.4 Дейности по визуализация
2.4.Изпълнение на дейност 2.4 Дейности по визуализация
3.Подготовка и изпълнение на дейност 3 Разработване и провеждане на учебна практика във фирма «Паркстрой».
3.1.Подготовка на дейност 3.1 Разработване на методология и детайлна почасова учебна програма за провеждане на практиките.
3.1.Изпълнение на дейност 3.1 Разработване на методология и детайлна почасова учебна програма за провеждане на практиките.
3.2.Подготовка на дейност 3.2 Разработване на учебно помагало
3.2.Изпълнение на дейност 3.2 Разработване на учебно помагало
3.3 Провеждане на предварително обучение на място
3.4.Подготовка на дейност 3.4 Създаване на организация за обучението и наставничеството.
3.4.Изпълнение на дейност 3.4 Създаване на организация за обучението и наставничеството.
3.5.Подготовка на дейност 3.5 Провеждане на учебната практика
3.5.Изпълнение на дейност 3.5 Провеждане на учебната практика
3.6.Подготовка на дейност 3. Връчване на Удостоверения за професионално обучение
3.6.Изпълнение на дейност 3.6 Връчване на Удостоверения за професионално обучение
Партньори
Партньори:
“Паркстрой” ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 52 340 BGN
Общ бюджет: 51 657 BGN
БФП: 51 657 BGN
Общо изплатени средства: 51 657 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 468 BGN
2010 12 003 BGN
2011 29 186 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 657 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 898 BGN
2010 10 202 BGN
2011 24 808 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 908 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 570 BGN
2010 1 800 BGN
2011 4 378 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 749 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, включени в: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз