Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0031-C0001
Номер на проект: РД 02-14-1382/14.07.2009
Наименование: Няма представено проектно предложение
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.07.2009
Начална дата: 14.07.2009
Дата на приключване: 14.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Бонуси за служителите на УО на ОПРР. Не е представено проектно предложение!
Дейности: Не е представено проектно предложение!
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 105 369 BGN
Общ бюджет: 105 369 BGN
БФП: 105 369 BGN
Общо изплатени средства: 105 369 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 105 369 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 369 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 564 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 89 564 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 564 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 805 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 805 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Не е представено проектно предложение!


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз