Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0456-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация и иновации в ЕТ „Божидар Христов – ДАРИС”"
Бенефициент: ЕТ "БОЖИДАР ХРИСТОВ-ДАРИС"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 21.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: "Технологична модернизация и иновации в ЕТ „Божидар Христов – ДАРИС”"
Дейности: Подготовка и предоставяне на тръжни документи
Оценка на оферти и сключване на договор(и) за доставка
Доставка на оборудване
Откриване на работни места и обучение на персонала
Визуализация на проекта;
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Веста - Р" ООД
"Oдит Везни" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 597 720 BGN
Общ бюджет: 994 580 BGN
БФП: 596 748 BGN
Общо изплатени средства: 596 748 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 596 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 596 748 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
596 748 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 507 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 507 236 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
507 236 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 512 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 89 512 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 512 BGN
Финансиране от бенефициента 398 480 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз