Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0031-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Професионална квалификация според изискванията на бизнеса
Бенефициент: Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" - Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 28.03.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Подобряване пригодността за заетост на младите хора, намиращи се в етапа на професионално образование, чрез предоставяне на качествена професионална подготовка в реална работна среда
Дейности: 1.Изпълнение на дейност 1 Предварителна подготовка
2.Подготовка на дейност 2 Подбор на бенефициенти
2.Изпълнение на дейност 2 Подбор на бенефициенти
3.Подготовка на дейност 3 Предварително обучение на работното място
3.Изпълнение на дейност 3 Предварително обучение на работното място
4.Изпълнение на дейност 4 Практика на реално работно място
5.Подготовка на дейност 5 Обучение на преподаватели за работа с модерно оборудване и технологии
5.Изпълнение на дейност 5 Обучение на преподаватели за работа с модерно оборудване и технологии
6.Изпълнение на дейност 6 Сертифициране
7.Подготовка на дейност 7 Представяне и разпространение на резултатите
7.Изпълнение на дейност 7 Представяне и разпространение на резултатите
8.Подготовка на дейност 8 Контрол и анализ на изпълнението
Изпълнение на дейност 8 Контрол и анализ на изпълнението
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 728 BGN
Общ бюджет: 48 634 BGN
БФП: 48 634 BGN
Общо изплатени средства: 48 634 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 48 634 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 634 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 41 339 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 339 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 295 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 295 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% ученици/ студенти, включени в: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз