Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0049-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Да научим повече от занаята”
Бенефициент: Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 30.09.2009
Дата на приключване: 30.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Укрепване на връзките между образователните институции и бизнеса Модернизация на системата за образование и обучение
Дейности: 1.1.Избор на членове на екипа
1.2.Изготвяне на детайлен план за работа и характеристики на длъжностите в екипа по проекта
1.3.Седмични заседания на екипа на проекта
1.4.*Изготвяне на междинни и окончателен отчет
2.1.Избор на рекламна агенция
2.2.*Публикации
2.3.Покани за участие в проекта
2.4.Отпечатване на брошури, формат А4
2.5.Пресконференция за приключването на проекта
3.1.Изготвяне на списък със занаятчийски предприятия и наставници
3.2.Определяне на преподавателите от ПГТДМ – Варна, които ще наблюдават практическото обучение
3.3.Съгласуване и актуализиране на работната програма и графика за провеждане на практическото обучение
3.4.Разпределяне на учениците в ЗП
3.5.Провеждане на подготвящо обучение
3.6.Провеждане на практическото обучение
3.7.Провеждане на изпит за признаване на калфенска степен по занаят “фризьорство”
3.8.Организиране на семинар за презентиране на най-новите тенденции в областта на фризьорството
3.9.Тържествено връчване на калфенските свидетелства по занаят “фризьорство”
4.1.Изготвяне на списък със занаятчийски предприятия и наставници
4.2.Определяне на преподавателите от ПГТДМ – Варна, които ще наблюдават практическото обучение
4.3.Съгласуване и актуализиране на работната програма и графика за провеждане на практическото обучение
4.4.Разпределяне на учениците в ЗП
4.5.Провеждане на подготвящо обучение
4.6.Провеждане на практическото обучение
4.7.Провеждане на изпит за признаване на калфенска степен по занаят “дамско и мъжко шивачество”
4.8.Организиране на семинар за презентиране на най-новите тенденции в областта на дамското и мъжко шивачество
4.9.Тържествено връчване на калфенските свидетелства по занаят “дамско и мъжко шивачество”
Партньори
Партньори:
РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА - ВАРНА
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 915 BGN
Общ бюджет: 49 253 BGN
БФП: 49 253 BGN
Общо изплатени средства: 49 253 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 253 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 49 253 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 253 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 41 865 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 865 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 388 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 388 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, включени в: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз