Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0041-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Конкурентоспособни на пазара на труда
Бенефициент: Професионална гимназия по техника и лека промишленост - Попово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 09.10.2009
Дата на приключване: 09.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Получаване на допълнителна качествена професионална подготовка в реални работни условия
Дейности: 1.Представяне и рекламиране на проекта пред обществеността
2.Разработване на критерии за подбор на обучаемите
3.Подбор на обучаемите
4.Покана на квалифицирани преподаватели от ПГТЛП за участие в проекта
5.Определяне броя и имената на наставниците за всяка фирма
6.Разработване на програма за провеждане на практиките и застраховане на всички обучаеми и преподаватели.
7.Провеждане на предварително обучение на място
8.Разработване на индивидуална работна програма за всеки обучаем
9.*Провеждане на практическото обучение
10.Изработване на оценъчна производствена характеристика на всеки обучаем и анкетиране на наставниците
11.Връчване на удостоверения за завършената практика
12.Анкетиране на обучаемите
13.Обучение на преподаватели за работа с модерно оборудване и технологии
14.Презентиране на реализирания проект
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 43 453 BGN
Общ бюджет: 39 573 BGN
БФП: 39 573 BGN
Общо изплатени средства: 39 573 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 39 573 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 573 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 637 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 33 637 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 637 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 936 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 936 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, включени в: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз