Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Предприемачески умения и компетенции в академичните спортни квалификации чрез опита на ключови НПО в спорта
Бенефициент: Национална спортна академия "Васил Левски" - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 13.10.2009
Дата на приключване: 30.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на образование и степента на включване на специалистите с висше спортно образование на пазара на труда и насърчаване създаването на нови работни места в спортния и свързаните с него трудови сектори
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 * Селекция на участниците в практическото обучение
Дейност 2 Обучение на обучителите в партньорските НПО
Подготовка на дейност 3 Провеждане на практическото обучение
Изпълнение на дейност 3 Провеждане на практическото обучение
Подготовка на дейност 4* Мониторинг, оценяване и осигуряване на качеството
Изпълнение на дейност 4 * Мониторинг, оценяване и осигуряване на качеството
Изпълнение на дейност 5 Осигуряване на информация и прозрачност
Анализи, подготовка и съставяне на окончателните документи за оценяване и отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 378 BGN
Общ бюджет: 66 663 BGN
БФП: 66 663 BGN
Общо изплатени средства: 55 446 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 64 175 BGN
2011 0 BGN
2012 - 8 728 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 446 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 54 548 BGN
2011 0 BGN
2012 - 7 419 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 129 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 626 BGN
2011 0 BGN
2012 - 1 309 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 317 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз