Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0014-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/010-01
Наименование: Ремонт на общински път IV-98004, в участъка разклон с. Присад - с. Зидарово
Бенефициент: Община Созопол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.05.2008
Начална дата: 04.06.2008
Дата на приключване: 04.03.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Созопол
Описание
Описание на проекта: Общитите цели на проектното предложение са в пълно съответствие с основната и конкретни цели на схемата за безвъзмездна помощ BG161PO001/2.1-02/2007- ”Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”, и те са: • Насърчаване на достъпността, взаимосвързаността и сближаването вътре в регионите чрез подобряване и ремонт на регионални и местни пътища
Дейности: Организация и управление на проекта
Изготвяне на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури
Строително-ремонтни дейности
Авторски и строителен надзор
Дейности за визуализация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 890 354 BGN
Общ бюджет: 4 543 497 BGN
БФП: 4 543 497 BGN
Общо изплатени средства: 4 543 497 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 543 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 489 035 BGN
2009 4 298 782 BGN
2010 0 BGN
2011 - 236 880 BGN
2012 - 7 440 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 543 497 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 861 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 415 680 BGN
2009 3 653 965 BGN
2010 0 BGN
2011 - 201 348 BGN
2012 - 6 324 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 861 973 BGN
В т.ч. Национално финансиране 681 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 73 355 BGN
2009 644 817 BGN
2010 0 BGN
2011 - 35 532 BGN
2012 - 1 116 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
681 525 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища
Индикатор 4 Създаване на нови работни места: - постоянни . - времени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз