Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0013-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа на творческото развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на компютърните науки
Бенефициент: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 28.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на докторанти, пост-докторанти и млади учени с научни интереси в областта на компютърните системи и технологии, информатиката и компютърните науки, интензифициране и повишаване на качеството на изследванията и увеличаване на техния принос към изграждане на икономика, базирана на знанието
Дейности: Подготовка на дейност 1 *
Изпълнение на дейност 1* Тематично обучение чрез създаване на “Интензивна програма” за млади учени.
Подготовка на дейност 2*
Изпълнение на дейност 2* Подкрепа за осъществяване на научни изследвания и мобилност на младите хора.
Подготовка на дейност 3
Изпълнение на дейност 3 Създаване на лаборатория на младия учен
Изпълнение на дейност 6 Публикуване на резултатите от изследванията на докторантите, постдокторантите и младите учени
Подготовка на дейност 7
Изпълнение на дейност 7 Създаване и поддържане на Виртуален ресурсен център
Изпълнение на дейност 8 Популяризиране на резултатите
Подготовка на дейност 4
Изпълнение на дейност 4 Провеждане на кръгла маса “Обмен на добри практики”
Подготовка на дейност 5
Изпълнение на дейност 5 Провеждане на кръгла маса “Сближаване на науката и бизнеса”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 567 543 BGN
Общ бюджет: 451 586 BGN
БФП: 451 586 BGN
Общо изплатени средства: 449 535 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 451 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 214 152 BGN
2011 239 049 BGN
2012 - 3 667 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
449 535 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 383 848 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 182 029 BGN
2011 203 192 BGN
2012 - 3 117 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
382 104 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 738 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 123 BGN
2011 35 857 BGN
2012 - 550 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 430 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз