Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0006-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/011-03
Наименование: Създаване на благоприятни условия за израстване и развитие на видинските деца
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2008
Начална дата: 16.07.2008
Дата на приключване: 16.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Оптимизация на образователната инфраструктура и осигуряване на равни възможности на всички деца да получат висококвалифицирано обучение при добри условия.
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Дейност 2. Разработване на тръжната документация и договори за изпълнение
Дейност 3. Провеждане на процедури по чл. 2 от НВМОП, избор на фирми – изпълнители и сключване на договори с тях
Дейност 4. Провеждане на търгове и избор на фирми – изпълнители и доставчици и сключване на договори с тях.
Дейност 5. Извършване на одит за енергопотребление
Дейност 6. Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели
Дейност 7. Строително-ремонтни работи на сградите, в т.ч. строителен надзор
Дейност 8. Доставка и монтаж на съоръжения за хора с увреждания Фирма - изпълнител
Дейност 9. Ежемесечни срещи с партньорите
Дейност 10. Извозване на строителните материали по време и след приключване на строително-ремонтните работи по обектите
Дейност 11. Почистване на обектите и прилежащите терени след приключване на строително-ремонтните работи
Дейност 12. Официално откриване, съчетано с провеждане на културна програма
Дейност 13. Промоциране на проекта
Дейност 14. Оценка, контрол и мониторинг на проекта
Дейност 15. Изготвяне на междинен отчет
Дейност 16. Извършване на одит по проекта
Дейност 17. Изготвяне на краен отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 012 319 BGN
Общ бюджет: 3 287 419 BGN
БФП: 3 287 419 BGN
Общо изплатени средства: 3 277 466 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 287 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 287 419 BGN
2011 0 BGN
2012 - 9 953 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 277 466 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 794 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 794 306 BGN
2011 0 BGN
2012 - 8 460 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 785 846 BGN
В т.ч. Национално финансиране 493 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 493 113 BGN
2011 0 BGN
2012 - 1 493 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
491 620 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз