Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0026-C0001
Номер на проект: РД 02-14-1576/27.08.09
Наименование: Осигуряване на медийност и прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма ”Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.08.2009
Начална дата: 27.08.2009
Дата на приключване: 27.08.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта:  Осигуряване на прозрачност по отношение на усвояването на средствата от ЕС;  Осигуряване на информация за широката общественост за осъществените дейности и постигнатите резултати по прилагането на структурната политика на ЕС, чрез ОПРР и по принцип;  Привличане на обществения интерес, разясняване на възможностите и ползите от приоритетите по ОПРР и насърчаване към участие с проекти по програмата;  Предоставяне на подробна информация за изискванията и възможностите за кандидатстване по ОПРР;  Създаване на условия за обективно и компетентно представяне на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в медийното пространство;  Развитие и утвърждаване на положителния имидж на ОПРР, финансовия принос на ЕФРР и ролята на ЕС.
Дейности: Сформиране на екип за координация и управление на проекта
Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., чрез национални електронни медии – телевизии
Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., чрез радио с национален ефир
Анализ и дефиниране на нуждите от информация в печатните медии, относно актуални въпроси свързани с изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Осигуряване на достъпност, публичност и прозрачност на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., чрез високо тиражна печатна медия
Визуализация, информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 058 250 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 ниво на обществена осведоменост по отношение на ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз