Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0053-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/046-02
Наименование: „Инвестиция в бъдещето на Община Струмяни”
Бенефициент: Община Струмяни
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Струмяни
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 Организация на екипа
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 Изготвяне на тръжна документация за строителство
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 Процедура по избор на изпълнител за строителство
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 Извършване на ремонтните дейности
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 Вътрешен мониторинг и оценка
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 Визуализация и публичност на проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 Одит
Подготовка и Изпълнение на дейност 8 Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 984 593 BGN
Общ бюджет: 787 230 BGN
БФП: 787 230 BGN
Общо изплатени средства: 787 230 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 787 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 787 230 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
787 230 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 669 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 669 145 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
669 145 BGN
В т.ч. Национално финансиране 118 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 118 084 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 084 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз