Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0022-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/044-01
Наименование: Обновяване, подобряване и топлоенергийна ефективност на ОДЗ Мечо Пух гр. Хисаря
Бенефициент: Община Хисаря
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Хисаря
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е в съответствие с целта на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 (заглавие)– Сформиране екипа на проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 (заглавие)– Провеждане на информационна кампания
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 (заглавие) – Изготвяне на тръжни документи за процедура за възлагане на МОП
Подготовка и Изпълнене на дейност 4 (заглавие) – Изпълнение на СМР на обекта Ремонт покрив
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 (заглавие) – Отчитане на проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 (заглавие) Извършване на ОДИТ на проекта
Закриване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 954 348 BGN
Общ бюджет: 930 757 BGN
БФП: 930 757 BGN
Общо изплатени средства: 930 757 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 930 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 645 185 BGN
2010 285 572 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
930 757 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 791 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 548 408 BGN
2010 242 736 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
791 144 BGN
В т.ч. Национално финансиране 139 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 96 778 BGN
2010 42 836 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
139 614 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура ...
Индикатор 5 Създаване на нови работни места: - постоянни и временни..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз