Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0031-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/ 043-01
Наименование: „Основен ремонт и саниране на „ОУ Христо Ботев” ,ОДЗ „Йордан Шопов „-с. Исперихово и ОДЗ „Здравец” –гр. Брацигово”
Бенефициент: Община Брацигово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Брацигово
Описание
Описание на проекта: Превръщане на ОУ “Христо Ботев” в предпочитано учебно заведение за учениците от всички социални слоеве и малцинстнвени групи в района и подобряване средата за отглеждане , занимания и възпитание на децата от ОДЗ “Здравец ”гр. Брацигово и ОДЗ “Йордан Шопов “-с. Исперихово”
Дейности: Провеждане на кампания за популяризация на проекта
Обследване за енергийна ефективност
Провеждане на тръжни процедури за избор на фирми-изпълнители за ремонта и саниране на обектите.
СМР на трите обекта
Контрол при извършване на СМР
одит на проекта
одит на проекта
Отчет на проекта
Закриване на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
РАЛЕКС - 3
ИВЕСТ - 99
"Балканконсулт ВТ"ЕООД
"УРБА-А" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 976 105 BGN
Общ бюджет: 800 403 BGN
БФП: 800 403 BGN
Общо изплатени средства: 810 673 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 800 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 780 884 BGN
2010 29 789 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
810 673 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 680 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 663 751 BGN
2010 25 321 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
689 072 BGN
В т.ч. Национално финансиране 120 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 117 133 BGN
2010 4 468 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 601 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз