Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0055-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/042-01
Наименование: Ремонт и подмяна на оборудване на ОУ „Отец Паисий”, с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново
Бенефициент: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Георги Дамяново
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип
Дейност 2 Визуализация и информационни дейност
Дейност 3 Подготовка на тръжна документацията за изготвяне на работен проект
Дейност 4 Изготвяне на работен проект
Дейност 5 Подготовка на тръжна документацията за избор на надзор и изпълнение на СМР
Дейност 6 Провеждане на процедура за избор на надзор и изпълнител на СМР
Дейност 8 Междинно отчитане на дейностите по проекта и строителен надзор
Дейност 7 Стартиране на СМР
Дейност 1 Визуализация и информационни дейност
Дейност 3 Провеждане на процедура за избор на доставчик
Дейност 4 Доставка на оборудване
Дейност 5 Мониторинг
Дейност 6 Строителен надзор
Дейност 7 Завършване на СМР и въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 8 Приключване на проекта и окончателно му отчитане. Oдит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 929 267 BGN
Общ бюджет: 677 823 BGN
БФП: 677 823 BGN
Общо изплатени средства: 690 685 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 677 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 185 853 BGN
2010 585 126 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 80 294 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
690 685 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 576 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 157 975 BGN
2010 497 357 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 68 250 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
587 083 BGN
В т.ч. Национално финансиране 101 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 27 878 BGN
2010 87 769 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 12 044 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 603 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз