Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0157-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на СУК, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 в ГЛЕНКОМ ЕООД
Бенефициент: "Гленком" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 01.10.2009
Дата на приключване: 01.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Нова Загора
Описание
Описание на проекта: Внедряване на СУК, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 в ГЛЕНКОМ ЕООД
Дейности: Проектен старт
Доставка на оборудване
Разработване и внедряване на СУК
Сертифициране на СУК
Финално отчитане; Визуализация на проекта
Разходи за одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 28 214 BGN
Общ бюджет: 33 185 BGN
БФП: 16 586 BGN
Общо изплатени средства: 16 586 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 586 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 586 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 098 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 098 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 488 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 488 BGN
Финансиране от бенефициента 28 236 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз