Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0315-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на "ФИЛ" ООД чрез внедряване на интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност"
Бенефициент: "Фил" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 01.10.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на "ФИЛ" ООД чрез внедряване на интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност"
Дейности: Сформиране на екип на проекта; Избор на консултант
Разработване и внедряване на интегрираната система за управление на качеството и информационната сигурност (вкл. доставка и внедряване на Платформа и комплект хардуер и специализиран софтуер за контрол на достъпа до информационните и мрежови ресурси
Избор на сертифицираща организация и сертифициране
Одит и отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 250 BGN
Общ бюджет: 132 450 BGN
БФП: 66 225 BGN
Общо изплатени средства: 66 225 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 66 225 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 225 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 56 291 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 291 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 934 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 934 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 934 BGN
Финансиране от бенефициента 66 250 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз