Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0102-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Насърчаване на устойчивото развитие и конкурентните предимства на Мираж Груп ООД
Бенефициент: МИРАЖ ГРУП ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 01.10.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на устойчивото развитие и конкурентните предимства на Мираж Груп ООД
Дейности: Сформиране на екип по проекта; Избор на консултантска организация за разработване и внедряване на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008.
Разработване и внедряване на система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008.
Избор на доставчици на хардуерно оборудване и на ERP система.
Доставка на хардуерно оборудване и на ERP система.
Избор на сертифицираща организация
Сертифициране на Мираж Груп ООД по стандарта ISO 9001:2008
Дейности за разпространение на резултатите, визуализация и отчетност.
Разходи за одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 800 BGN
Общ бюджет: 30 996 BGN
БФП: 15 498 BGN
Общо изплатени средства: 15 498 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 938 BGN
2012 560 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 498 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 173 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 697 BGN
2012 476 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 173 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 241 BGN
2012 84 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 325 BGN
Финансиране от бенефициента 16 800 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз