Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0021-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/039-01
Наименование: Рехабилитация и реконструкция за енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев” и ЦДГ „Ален Мак” с. Вълнари
Бенефициент: Община Никола Козлево
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Никола Козлево
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проектното предложение е подобряване на образователната инфраструктура в с. Вълнари, община Никола Козлево.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 (Управление на проекта)
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 (Тръжни процедури)
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 (Енергиен одит)
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 (Доставка на оборудване)
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 (СМР и въвеждане в експлоатация)
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 (Осигуряване на информираност и публичност)
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 (Вътрешен мониторинг)
Подготовка и Изпълнение на дейност 8 (Междинно плащане)
Подготовка и Изпълнение на дейност 9 (Одит на проекта)
Подготовка и Изпълнение на дейност 10 (Отчитане на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 981 910 BGN
Общ бюджет: 914 066 BGN
БФП: 914 066 BGN
Общо изплатени средства: 910 955 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 914 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 196 382 BGN
2010 280 556 BGN
2011 434 017 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
910 955 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 776 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 166 925 BGN
2010 238 473 BGN
2011 368 915 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
774 312 BGN
В т.ч. Национално финансиране 137 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 29 457 BGN
2010 42 083 BGN
2011 65 103 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 643 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз