Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0039-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/ 035-01
Наименование: “Устойчиво местно развитие, чрез изграждане на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура за учениците от ОУ “Н. Й. Вапцаров” с. Селановци
Бенефициент: Община Оряхово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Оряхово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да допринесе за устойчивото местно развитие, чрез изграждане на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура за учениците от ОУ “Н. Й. Вапцаров” с. Селановци, община Оряхово.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта
Дейност 2 Популяризиране на проекта
Дейност 3 Провеждане на тръжни процедури и сключване на договори за СМР, авторски и строителен надзор
Дейност 4 Строително ремонтните работи
Дейност 5 Авторски надзор
Дейност 6. Строителен надзор:
Дейност 4 Строително ремонтните работи
Дейност 5 Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 6 Изготвяне на окончателен отчет по проекта
Дейност 5 Авторски надзор
Дейност 6. Строителен надзор
Дейност 7 Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 969 098 BGN
Общ бюджет: 800 319 BGN
БФП: 800 319 BGN
Общо изплатени средства: 721 565 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 800 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 702 488 BGN
2010 203 853 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 184 776 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
721 565 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 680 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 597 115 BGN
2010 173 275 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 78 530 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
691 860 BGN
В т.ч. Национално финансиране 120 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 105 373 BGN
2010 30 578 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 106 246 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 705 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз