Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0011-C0001
Номер на проект: 3.3.04-9/28.05.2011
Наименование: Компютърни интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 28.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на обучение и на изследователския капацитет на младите учени и създаване на условия за обработка и управление на знания с висока конкурентноспособност на пазара на труда в съвременното общество на знанието
Дейности: Подготовка на дейност 1.1 Провеждане на работна среща по проблемите на обучение в нетрадиционни хибридни области
Изпълнение на дейност 1.1 Провеждане на работна среща по проблемите на обучение в нетрадиционни хибридни области
Подготовка на дейност 1.2* Разгласяване на новите докторантски, постдокторантски и специализантски места
Изпълнение на дейност 1.2* Разгласяване на новите докторантски, постдокторантски и специализантски места
Подготовка на дейност 1.3 Подбор на участниците в проекта
Изпълнение на дейност 1.3* Подбор на участниците в проекта
Подготовка на дейност 1.4 Конституиране на органите за управление на проекта
Изпълнение на дейност 1.4 Конституиране на органите за управление на проекта
Подготовка на дейност 2.1 Обучение и практика в една нова област на историческата лингвистика и на информатиката
Изпълнение на дейност 2.1 Обучение и практика в една нова област на историческата лингвистика и на информатиката.
Подготовка на дейност 2.2 Провеждане на кръгла маса по проблемите използването на интерактивни методи в историческата лексикология и лексикография
Изпълнение на дейност 2.2 Провеждане на кръгла маса по проблемите използването на интерактивни методи в историческата лексикология и лексикография
Подготовка на дейност 3.1 Създаване на сециализиран софтуер и обучение по него
Изпълнение на дейност 3.1 Създаване на специализиран софтуер и обучение по него
Подготовка на дейност 3.2 Публикации на обучаемите по темата на проекта
Изпълнение на дейност 3.2 Публикации на обучаемите по темата на проекта
Подготовка на дейност 4.1 Създаване на уеб страницата на проекта
Изпълнение на дейност 4.1 Създаване и поддръжка на уеб страницата на проекта
Подготовка на дейност 4.3 Провеждане на презентации на програмата и първите резултати
Изпълнение на дейност 4.3 Провеждане на презентации на програмата и първите резултати
Подготовка на дейност V Управление на проекта
Изпълнение на дейност V Управление на проекта
Изпълнение на дейност 2.3* Работни срещи с научни екперти от чужди университети за оценка на постигнатите резултати по проекта
Подготовка на дейност 2.4 Провеждане на международна конференция
Изпълнение на дейност 2.4 Провеждане на международна конференция
Подготовка на дейност 2.5 Провеждане на лятна школа по интерактивни методи в изследване на историческото словно богатство
Изпълнение на дейност 2.5 Провеждане на лятна школа по интерактивни методи в изследване на историческото словно богатство
Подготовка на дейност 3.3 Издаване на стандарта за исторически речник като е-книга и традиционно книжно тяло
Изпълнение на дейност 3.3 Издаване на стандарта за исторически речник като е-книга и традиционно книжно тяло
Подготовка на дейност 4.2 Създаване на специализирания форум за обучение
Изпълнение на дейност 4.2 създаване на специализирания форум за обучение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 453 347 BGN
Общ бюджет: 389 291 BGN
БФП: 389 291 BGN
Общо изплатени средства: 389 291 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 389 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 90 669 BGN
2011 84 648 BGN
2012 213 974 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
389 291 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 330 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 77 069 BGN
2011 71 951 BGN
2012 181 878 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
330 897 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 394 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 600 BGN
2011 12 697 BGN
2012 32 096 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 394 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз