Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0027-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Математическа логика и компютърна лингвистика: развитие и взаимно проникване
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 28.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Мотивиране и подкрепа на докторанти, млади учени, специализанти и пост-докторанти за научно развитие и пълноценна реализация в България по съвременни направления, в които у нас има остра нужда от млади специалисти (в математиката – математическа логика, в информатиката – търсене и извличане на информация и в лингвистиката – компютърна лингвистика). Взаимното проникване и интегриране на научните изследвания по математическа логика, информатика и компютърна лингвистика ще спомогне за създаването на условия за успешно интегриране в паневропейското изследователско пространство.
Дейности: Подготовка на дейности – общо за 1 и 2*
Изпълнение на дейност 1.1*
Изпълнение на дейност 1.2*
Изпълнение на дейност 1.3*
Изпълнение на дейност 1.4
Изпълнение на дейност 1.5
Изпълнение на дейност 2.1*
Изпълнение на дейност 1.6
Изпълнение на дейност 2.2 *
Изпълнение на дейност 2.3 *
Изпълнение на дейност 2.4
Изпълнение на дейност 2.5
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 328 291 BGN
Общ бюджет: 247 430 BGN
БФП: 247 430 BGN
Общо изплатени средства: 247 430 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 247 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 65 658 BGN
2011 0 BGN
2012 181 772 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
247 430 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 210 315 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 55 809 BGN
2011 0 BGN
2012 154 506 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
210 315 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 849 BGN
2011 0 BGN
2012 27 266 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 114 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз